Лифтове
Писти
Прогноза
ч. от

 • Условия за ползване на карти
  Система за индентифициране
  При първото преминаване през пропускните врати,картата ви се персонифицира чрез снимка на вашия образ. Индентификацията е автоматична при всяко следващо преминаване.При установено нарушение лифт картите се анулират без компенсация
   Общи условия Картата 20 дни е валидна за 20 дни по избор в рамките на сезон 2016-2017 (не е задължително да са последователни). Валидността на картатa за 20 дни започва да тече след първото преминаване през четец в ски центъра. При неизползване на всички дни от картата 20 дни през текущия сезон, останалите не се прехвърлят за следващ сезон и не се компенсират парично. Сезонната и Фамилната, карти осигуряват ползването на коридор за бърз достъп за кабинковия лифт. Студентска и Ученическата карта се ползват срещу представяне на валидни и заверени документи. Депозит за карта - 5 лева. В цената на картите и билетите е включена планинска застраховка.
   Семейни лифт карти 2ма родители и 1 дете до 16г(вкл.) - 3000лв; 2ма родители и 2 деца до 16г - 4000лв; 2ма родители и 3 деца до 16г - 5000лв; 2ма родители и 4 деца до 16г - 6000лв; 2ма родители и 5 деца до 16г - 7000лв; За закупуване на Фамилна карта е необходимо представянето на документ, удостоверяващ родствената връзка между родителите и децата до 16 години(включително) (акт за раждане).
   Условия за деца до 7г. Карта за деца до 7г - 1лв/ден. Картата за деца до 7 год. може да се ползва само, когато детето е с придружител. Един възрастен може да придружава до 2 деца (до 7 години). Периодът на валидност на картата за деца до 7 год. трява да съответства с педиода на валидност на картата на придружителя, като картата за придружителя не трябва да е с по-къс период от този на детската карта. Картата за деца до 7 години изисква снимка на детето, която се прави в момента на издаване на картата на касите. За закупуване на тази карта е необходимо да се представи документ, който да удостовери възрастта на детето (акт за раждане).
Новини
Твоят Репорт